Huseby & Hankø golfklubb og Onsøy golfklubb samarbeider om VTG kursene.
Sesongen 2018 avholdes det 10 VTG kurs; 5 på hvert sted:

30-31 mars HHG
14-15 april Onsøy
21-22 april HHG
12-13 mai Onsøy
26-27 mai HHG
9-10 juni Onsøy
16-17 juni HHG
7-8 juli Onsøy
11-12 august HHG
1-2 sept Onsøy
 
Ingen funnet.