Nyheter

Årsmøte 2020

Av: Gjøril Johnsson Solberg  |  Publisert: 9. mai 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Har du saker til årsmøtet, er det fint om du sender de inn nå.

Flaggbilde HHG

Dato for årsmøtet og i hvilken form årsmøtet avholdes, er pr dags dato ikke bestemt ennå grunnet restriksjonene tilknyttet covid-19.

Ønsker du tilsendt papirene for årsmøtet, ta kontakt med styreleder Finn-Egil Borge Hansen. 

Eventell sak(er) kan sendes til til styreleder Finn-Egil Borge Hansen på email fiborg-h@online.no

Sakspapirene kan fås ved henvendelse til styreleder Finn-Egil Borge Hansen på samme email som over, evt til administrasjon på email gjoril@hhg.no senest 3 dager før årsmøtet avholdes.